Monitoring Slimme Meter

Monitoring Slimme Meter

mbv Grafana en MySQL

Tabel p1_solaredgenow

In deze tabel wordt de actuele opbrengst van de zonnepanelen opgeslagen.

Het vullen van de tabel gebeurt mbv het script solar.php. Dit script wordt elk kwartier gedraaid door cron. Vaker is niet nodig omdat de server van SolarEdge data met een interval van 15 minuten aanlevert.
Omdat het script gebruik maakt van curl zullen we eerst php-curl moeten installeren

sudo apt install php-curl

Het script is genaamd solar.php. Het moet even aangepast worden voor gebruiker/wachtwoord en api-key van solaredge. Deze aanpassing staat in de eerste regels van het script. Kies je ervoor om het script in /opt/p1 op te slaan dan kun je de volgende regel aan crontab toevoegen:

2,17,32,47 * * * * /opt/p1/solar.php > /tmp/cronsolarnow.log 2>&