Monitoring Slimme Meter

Monitoring Slimme Meter

mbv Grafana en MySQL

Aanmaken MySQL Tabellen

We kunnen natuurlijk via de interactieve MySQL shell op de Pi alle tabellen aanmaken maar persoonlijk doe ik dat liever vanuit een grafische UI. Ikzelf gebruik ik hiervoor het gratis programma Heidi . Installatie op een Windows PC is bij iedereen bekend dus daar zal ik verder niet op ingaan. Installatie op Linux gaat ook, althans onder Wine . Er zijn op het internet genoeg voorbeelden te vinden hoe dat moet.

Omdat we alleen toegang tot de MySQL database hebben als locale gebruiker kunnen we vanaf onze PC de database dus niet zomaar benaderen. Gelukkig voorziet Heidi daarin, je kunt via een SSH -tunnel de database benaderen. Daarvoor moet je wel Putty geïnstalleerd hebben. Je hebt nl het programma plink.exe nodig. Deze zet de SSH-tunnel op.

Start Heidi en klik op Nieuw om een sessie te maken. Geef het een naam bijv. slimmemeter. Kies voor SSH tunnel en vul de velden in. Geef bij Hostnaam /Ip het lokale adres in 127.0.0.1.


Klik op het tab-blad SSH-tunnel en vul de velden in. Geef bij SSH host het IP adres in van de Pi. Vul de overige velden in waarbij de locale poort niet 3306 mag zijn. Klik op opslaan en daarna op openen.

De eerste keer wordt je gevraagd op de Key op te slaan. Druk op Ja. En voilá, je hebt toegang tot de MySql databases.

Tijd om de database en tabellen aan te maken. Download het SQL-bestand voor de aanmaak van de DB en tabellen.

Klik op Bestand-> SQL-bestand Uitvoeren.

Selecteer het bestand en kies bij Encodering voor UTF-8 (Belangrijk!)

De database en de tabellen worden nu aangemaakt. Klik op het refresh-icoon om de database en tabellen te zien. De belangrijkste tabel is de p1_log. Hierin komen alle gegevens( de ruwe data) vanuit de slimme meter. De andere tabellen worden gevuld vanuit de p1_log mbv scripts. De solaredge tabellen zijn bestemd voor de gegevens van de zonnepanelen ( hierkom ik later op terug). De p1_temp wordt gevuld vanuit een kleine Arduino (ESP32)met temperatuursensor ( kom ik ook op terug.)