Monitoring Slimme Meter

Monitoring Slimme Meter

mbv Grafana en MySQL

Installatie Grafana

Ik heb hier maar even de text van de Blog Henri Matthijsen overgenomen (Dank Henri).

Voer de volgende commando’s uit:

sudo apt-get install -y apt-transport-https
sudo apt-get install -y software-properties-common wget
wget -q -O – https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add –
echo “deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install grafana

Om Grafana automatisch op te starten tijdens boot moet je de volgende commando’s nog uitvoeren:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable grafana-server


Start the Grafana service met het volgende commando:

service grafana-server start
of
sudo systemctl start grafana-server.service


Hierna zal Grafana draaien op de default port 3000 met default login / paswoord (admin / admin).

http://ip-adres:3000