Monitoring Slimme Meter

Monitoring Slimme Meter

mbv Grafana en MySQL

Configuratie Grafana

We moeten nu grafana configureren voor MySql. Daarvoor voegen we een datasource toe.
Start je browser en geef in http://<ipadres>:3000

Login met admin en wachtwoord admin

Er wordt gevraagd om een nieuw wachtwoord. Geef dat in en hit submit. Volgend scherm wordt getoond.

Klik op het wieltje en daarna op Data Sources.

Klik op ADD data source en daarna op MySQL

Vul de velden in zoals hieronder aangegeven.

en klik op Save & Test.
Als alles goed is in gevuld zal de melding komen :